previous pauseresume next

اجرای طرح بازدید ضربتی از پیش دبستانی های میمه در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر میمه و روستاهای اطراف از جمله نقاطی هستند که در اولویت بازرسی های بهداشت محیط بوده و علاوه بر کارشناس بهداشت محیط مستقر در آن مرکز ، از ستاد بهداشت محیط نیز در قالب طرح های ضربت مورد نظارت قرار می گیرد .

در همین خصوص اکیپ کارشناسان بهداشت محیط به شهر میمه اعزام و تعداد ۶ پیش دبستانی مورد بازدید قرار گرفت .

در این اقدام علاوه بر ارائه ی آموزش ها و راهکارهای لازم بهداشتی و قانونی در خصوص رعایت کامل و اصولی بهداشت فردی کارکنان ، بهداشت ساختمان ، بهداشت ابزار و لوازم موجود ، بهداشت موادغذایی و موارد ایمنی و امنیتی جهت کودکان ، تذکرات لازم به مسئولین این مراکز آموزشی ارائه گردید و همچنین موارد نقص و مشکلات جدی که به نوعی تهدید بوده و مخاطره آمیز می باشد طی صورتجلسات مربوطه تنظیم و به مدیریت محترم آموزش و پرورش آن شهرستان ارسال می گردد.