previous pauseresume next

"اجرای طرح ناظم در مورچه خورت "

بمناسبت فرارسیدن ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ر ه) و با توجه به حساسیت عرضه مواد غذایی در مسیر های بین راهی جهت کاروانهای اعزامی و همچنین ماه مبارک رمضان و موادغذایی خاصی که در این ماه تولید و عرضه می شود ، دومین طرح ناظم در سال ۹۶ در تاریخ ۱۱/۳/۹۶  در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی بین راهی مورچه خورت و همچنین سوپرمارکتهای سطح شهر بمنظور جلوگیری از عرضه نان و زولبیا و بامیه فاقد مجوز بهداشتی و تاریخ تولید و مصرف ، توسط گروه مهندسی بهداشت محیط متشکل از آقای مهندس آقادادی مدیرگروه ، آقایان مهندس رشنوادی ، شفیعی و خانمها مهندس قمبرپور، دارابی فرد ، غلامی ، شاه رجبیان ، مرادی ، زهرا آزادی و سمانه آزادی، کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط و همچنین نماینده ای از اتحادیه خواربار و لبنیات شهرستان ، در قالب ۳ تیم  اجرایی ۳  نفره اجرا و ضمن بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی  بشرح زیر اقدام گردید :

۱-     ۳۰ مورد مراکز تهیه و توزیع موادغذایی

۲-    ۶ مورد کلرسنجی

۳-    ۳ مورد نمونه آب آشامیدنی

۴-    ۱ مورد نمونه برداری موادغذایی

۵-    ۲۱۰ کیلوگرم جمع آوری و توقیف مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ گذشته شامل نان ، زولبیا و بامیه و گز و سوهان و ...

۶-    ۵۵ مورد آموزش چهره به چهره

۷-    ۶ مورد صدور اخطار نواقص غیربحرانی

                ۸-   ۱ مورد ارجاع پرونده متخلف بهداشتی به مراجع قضایی