previous pauseresume next

"اجرای طرح ناظم در کارگاه های قنادی"

به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با توجه به حساسیت موادغذایی خاصی که در این ماه تولید و عرضه می شود ، اولین طرح ناظم در سال ۹۶ در تاریخ ۳/۳/۹۶  در کلیه کارگاه های قنادی و آشپزی های موجود در شهر شاهین شهر و گز ، توسط  کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط در قالب ۵ تیم  اجرایی ۲  نفره اجرا و ضمن بازرسی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی  بشرح زیر اقدام گردید :

۱-     کلیه کارگاه های قنادی موجود در شهر شاهین شهر و گز

۲-    ۸ مورد کلرسنجی

۳-    ۱۹ مورد نمونه برداری موادغذایی از خمیر زولبیا،روغن درحال مصرف،انواع مغزها و ...

۴-    ۲۳۵ کیلوگرم جمع آوری و معدوم نمودن مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ گذشته شامل آرد،آرد نشاسته، گلاب،فوندانت و ...

۵-    ۱۲۵ مورد آموزش چهره به چهره به کارکنان کارگاه های قنادی

۶-    ۳ مورد صدور اخطار تعطیل

۷-    ۵ مورد صدور اخطار نواقص غیربحرانی

۸-    ۳ مورد پلمپ

                ۹-     مورد ارجاع پرونده متخلف بهداشتی به مراجع قضایی