previous pauseresume next

بازدید از ادامه طرح سرشماری حاشیه نشین ها در شاهین شهر

روز دوشنبه مورخ ۹۳/۲/۱۵ دکتر محمدرضا روستا سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه از نزدیک عملکرد رابطین و همکاری ساکنین حاشیه شهر را بررسی کردند. در این بازدید که مسوول واحد گسترش شبکه جناب آقای مهندس بحرینی نیز حضور داشتند دکتر روستا از تلاش رابطین و ناظرین تشکر کردند و تاکید کردند که با این شور و عشق و علاقه ای که طرح شروع شده است و در ادامه شاهد نتایج خوب آن از نظر همکاری مردم و دقت رابطین بوده ایم و امیدواریم بتوانیم رتبه نخست استان را به دست آوریم.