previous pauseresume next

بازرسی مشترک از کارگاه های تولید فرآورده های لبنی در تاریخ ۹۷/۱۰/۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این اقدام ضربتی و مشترک علاوه بر نحوه ی تهیه و تولید ، نگهداری و عرضه ی لبنیات  از جمله شیر،ماست ، پنیر و سایر مواد لبنی تعداد ۵ مورد نمونه برداری از مواد مشکوک انجام شد و مقدار ۶۵ کیلوگرم انواع لبنیات فاسد و غیرقابل مصرف نیز کشف و معدوم گردید . و علاوه بر آموزش به متصدیان مربوطه ، تذکرات لازم درخصوص رعایت کامل و اصولی موارد بهداشتی ارائه گردید.

مهندس شمس در ادامه به کلیه شهروندان عزیز توصیه نمود باتوجه به حساسیت و مخاطره آمیز بودن محصولات لبنی فله ای و فاقد مشخصات ، از خرید هرگونه لبنیات فاقد مشخصات و از محل های بدون هویت به شدت پرهیز نموده و دقت داشته باشند که شیر ، ماست ، پنیر، کره ، خامه ، کشک و سایر مواد لبنی خود را از محصولات معتبر و دارای مشخصات بهداشتی تهیه نمایند و همچنین با توجه به خطر بروز بیماریهای مشترک انسان و دام از جمله تب مالت ، از خرید هرگونه کره محلی و خامه ی فله ای خودداری نمایند و درصورت نیاز  به مصرف شیرخام ، الزاما آن را به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و سپس مصرف نمایید تا از ابتلا به بیماریهای خطرناک و کشنده ای چون تب مالت ، سیاه زخم ، کیست هیداتیک و ... در امان باشید .