previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی مصرف منطقی دارو جهت رابطین سلامت ادارات

همچنین در این جلسه سرکار خانم طاهری کارشناس بیماریهای غیر واگیر واحد مبارزه با بیماریها در خصوص برنامه خطر سنجی و طریقه ارائه خدمت درمراکز در این خصوص و سایر خدماتی که در راستای پیشگیری  از بیماریها در مراکز سلامت ارائه می گردد توضیحات لازم را بیان نمودندو در پایان کتاب راهنمای خودمراقبتی ۲(خطرسنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان ) بین رابطین سلامت توزیع گردید .