previous pauseresume next

برگزاری همایش به مناسبت هفته جمعیت در پایگاه سلامت باستان:

به همت کارکنان پایگاه سلامت باستان و به مناسبت هفته جمعیت همایشی در محل این پایگاه با حضور جناب آقای دکتر کمالی مدیر محترم شبکه ، خانم دکتر اعتضادی معاون محترم بهداشتی و کارشناسان شبکه ، پزشک و کارکنان پایگاه سلامت باستان وجمع زیادی از جمعیت تحت پوشش برگزار گردید. در ابتدای  این همایش جناب آقای دکتر کمالی ضمن خوش آمد گویی به مراجعان هدف از برگزاری همایش را گرامیداشت هفته جمعیت واهمیت توجه به سیاستها و رویکردهای جمعیتی به منظور پرهیز از تک فرزندی و بی فرزندی خانوارها و همچنین افزایش نرخ باروری کلی حداقل تا حدجایگزینی بیان و به خدمات مفیدی که در قالب طرح تحول سلامت در مراکز و پایگاه سلامت درحال اجراست اشاره و خواستار اطلاع رسانی به جامعه جهت مراجعه و دریافت این خدمات مفید گردیدند.در ادمه دکتر امینی پزشک محترم پایگاه سلامت باستان ضمن بیان رویکردها و سیاستهای جمعیتی ،مطالب بهداشتی در خصوص شیوه زندگی سالم را بیان نمودند.همچنین درحاشیه این همایش ، نمایشگاه و توزیع کتابهای ازدواج شاد و پایدار و کتابچه های مرتبط با ناباروری ، سفیران سلامت ، نرم افزارجوان و توزیع مکمل و پمفلت سیاستهای جدید جمعیتی به همراه برگزاری مسابقه نقاشی بین دانش آموزان واهداء جوایز انجام گردید.