previous pauseresume next

بهداشت دهان و دندان

دکتر سعدی بازیار

سمت: سرپرست بهداشت دهان و دندان

مدرک تحصیلی: دکترای دندانپزشکی

 

شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان

- برگزاری جلسات آموزشی گرو های هدف و غیر هدف

- اطلاع از جمعیت تحت پوشش

-آموزش گروههای هدف

- تامین نیروی انسانی مورد نیاز

-تامین تجهزات مورد نیاز مراکز دندانپزشکی تحت پوشش

- آموزش نیرو های مسئول و آموزش و پرورش جهت ارائه خدمات مطلوب تر

- بازدید مستمر از مراکز

-مشارکت در برنامه های آموزشی استان

-جمع اوری آمار ماهیانه سه ماهه و شش ماهه از ارائه خدمات در مراکز

 

مراکر فعال دندانپزشکی به شرح زیر می باشد:

میمه، وزوان، مورچه خورت، سه، گرگاب، گز۲، شاهین شهر ( سرخوش)