previous pauseresume next

بهداشت روان

آتنا صالح پور

سمت: مسوول سلامت روان

مدرک تحصیلی: کارشناس روانشناسی بالینیآ

شرح وظایف

- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی به منظور آشنایی مردم به اصول بهداشت روانی با استفاده از وسایل ارتباط جمعی

- شرکت در جلسات و کارگروههای مربوط و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

- برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوعات مختلف ارسالی از استان جهت پزشکان، کارشناسان، بهورزان و ...

- برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ادارات مختلف درخواست کننده ( کمیته امداد، حوزه علمیه، بسیج، باغ بانوان، فرهنگسرا و ...)

- برگزاری کلاسهای آموزشی با موضوعات مهارتهای زندگی، فرزند پروری، سوء مصرف مواد و ... جهت دانش آموزان و والدین

- پایش و نظارت فعالیتهای سلامت روان پزشک، بهورز و سایر پرسنل در مراکز و خانه های بهداشت روستایی و پایگاههای بهداشتی به طور مداوم در طول سال

- جمع بندی آمار ماهیانه بیماریهای روانی، آمار خودکشی، سوء مصرف مواد و ارسال به استان در پایان هر ماه

- تجزیه و تحلیل و تهیه شاخص از کل فعالیت های سلامت روان در پایان هر شش ماه

- تهیه و ارسال منابع آموزشی و فرمهای آمار مورد نیاز و ارسال به مراکز و خانه های بهداشت روستایی

- شرکت در کلاس های ارتقا کیفی استان

- همکاری های برون بخشی و درون بخشی با سایر واحدها به وِِیژه در امر آموزش مباحث سلامت روان

- بزرگداشت و برگزاری هفته سلامت روان با فعالیتهای فرهنگی- تبلیغی و آموزشی و برگزاری همایش های علمی

- تهیه و تنظیم برنامه اجرایی- عملیاتی و ارسال به استان

- نظارت بر کار کلینیک سلامت روان

- مشاوره و روان درمانی مراجعین به تکنیک سلامت روان

- همکاری با روانپزشک در امر ویزیت روانی