previous pauseresume next

معرفی معاونت غذا و دارو

دکتر میثم امینی

سمت: معاون غذا و دارو

شماره تماس: ۲۹-۰۳۱۲۵۲۵۰۰۲۶-۰۹۱۳۳۱۸۳۹۰۷

 

شرح وظایف

۱- نظارت بر انبار داروئی از نظر رعایت شرایط استاندارد و موجودی دارو و تاریخ انقضا داروها

۲- نظارت بر داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی

۳- نظارت بر داروهای موجود در خانه های بهداشت

۴- بازرسی داروخانه های خصوصی تحت پوشش ان شبکه و ارسال گزارش به معاونت غذا و دارو

۵- شرکت در کمیته داروئی شبکه و ارائه نظر های مشورتی

۶- تهیه برنامه های اموزشی جهت کارمندان و پرسنل امور داروئی ان شبکه

۷- نظارت و کنترل برگ کنترل فروش کار پردازان با اسناد خرید دارو

۸- شناسایی و بازرسی مکانهای غیر مرتبط اعم از عطاری ها و باشگاههای بدن سازی در خصوص عرضه دارو های غیر مجاز

۹- رسیدگی به شکایات مردمی از داروخانه ها

۱۰- تهیه دارو های مورد نیاز خانه های بهداشت (داروهای طرح مانا ، داروهای تنظیم خانوادهو داروهای ست احیا) و مراکز بهداشتی درمانی ( دارو های مورد تائید بیمه روستایی ، دارو های بهداشت روان و ست احیا)

۱۱- کنترل و بررسی نسخ بیمه روستایی

۱۲- تهیه و توزیع دارو های مخدر مورد نیاز جهت اورژانس های شبانه روزی و پایگاههای اورژانس مرکز ترک اعتیاد

مراکز و خانه های بهداشت مجهز به دارو خانه در شهرستان شاهین شهر و میمه

 

 

نام مرکز

مسئول داروخانه

روزهای کاری

گز

اختر مردانیان- رامین شهرانی

همه روزه

جهاد آباد

معصومه بابائی

روز های فرد

سه و کلهرود

محمود جباری – پروین نمد مالی

روز های زوج

وزوان

جهانگیر زین الدینی

همه روزه

مورچه خورت

مجتبی عبد اللهی

همه روزه

اذان وخسرو آباد

حسین واسعی

روزهای زوج و پنجشنبه و یکشنبه و سه شنبه

ونداده و زیاد آباد

رقیه مردانی

روز های فرد- روزهای زوج

لایبید

اسد الله حیدری

همه روزه

گرگاب

علی اصغر کریمی پور

همه روزه