previous pauseresume next

نظارت بر مواد غذایی

دکتر میثم امینی

سمت: کارشناس کنترل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

شماره تماس: ۲۹-۰۳۱۲۵۲۵۰۰۲۶-۰۹۱۳۳۱۸۳۹۰۷

 

شرح وظایف

۱- بازدید از واحد های تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه های بهداشتی در سطح شهرستان

۲- نمونه برداری از واحد های تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی دارای پروانه های بهداشتی در سطح شهرستان

۳- بررسی نتایج و پیگیری در مورد رفع عیوب در مواردی که نتایج با استاندارد ها و ضوابط مطابقت ندارد.

۴- بررسی شکایات از واحد های تولیدی در سطح شهرستان

۵- معرفی واحد های مختلف در سطح شهرستان به مراجع قضایی و پیگیری پرونده های مربوطه

۶- بررسی مدارک واحد ها و مسئولان فنی برتر در سطح شهرستان و معرفی کاندید ها به معاونت غذا و دارو

۷- شناسایی واحدهای تولید مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی فعال و فاقد پروانه های بهداشتی که مشمول اخذ پروانه های بهداشتی می باشند و الزام آنها به اخذ پروانه های مربوطه

۸- شناسایی واحد های مشمول اخذ شناسنامه نظارت و الزام آنها به اخذ شناسنامه

۹- بررسی مدارک مربوط به پروانه های بهداشتی ( بهره برداری ، مسئول فنی و ساخت) واحد های سطح شهرستان و ارسال به معاونت غذا و داروی استان جهت طرح در کمیته

۱۰- برگزاری جلسات هماهنگی و اموزش فصلی برای مسئولان فنی واحد های تحت پوشش شهرستان

۱۱- برگزاری جلسات آموزشی برای گروههای هدف و صنوف مختلف با هماهنگی واحد های ستادی شبکه

۱۲- تهیه جزوات ، پمفلت و مطالب آموزشی

۱۳- شرکت در جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان

۱۴- مشارکت در کمیته قاچاق کالا

۱۵-بازدید از آرایشگاهها و واحد های عرصه محصولات آرایشی بهداشتی

۱۶-بررسی وضعیت اماکن طبخ غذا و رستوران ها و سرد خانه هاو عمده فروشی های موجود در سطح شهرستان

 

مناطق صنعتی تحت پوشش

۱- منطقه صنعتی ابزاران - حسین آباد

 ۲- منطقه صنعتی محمود آباد

 ۳-منطقه صنعتی مورچه خورت

 ۴-منطقه صنعتی بزرگ شمال اصفهان ( جاده علویجه)