previous pauseresume next

کمپین شیر مادر ویژه بانوان شاغل

کمپین شیر مادر  روز پنجشنبه مورخ۹۶/۵/۱۹در محل ستاد برگزار شد.در این کمپین در ابتدا مدیریت محترم شبکه در رابطه با شیر مادر و اهمیت آن مطالبی بیان فرمودند.

 

در ادامه کارشناس مرکز مشاوره شیردهی مرکز سرخوش در خصوص شیر مادر ،مزایا،و خواص و....مطالب آموزشی ارائه کردند.

در ادامه ضمن تقدیر از کلیه مادران شاغل شیرده، به مادران موفق در امر شیردهی ، شاغل در ادارات و ارگانها لوح تقدیر و به قید قرعه به تعدادی از مادران شیرده جوایزی اهدا شد.