previous pauseresume next

اولین کمیته بهداشت مدارس در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه با مدیریت جدید آموزش و پرورش شاهین شهر

روز دوشنبه مورخ ۹۳/۳/۲۶ راس ساعت ۸/۳۰ صبح اولین کمیته بهداشت مدارس شهرستان در سالن اجتماعات مدیریت شبکه با حضور مدیران آموزش و پرورش شاهین شهر و میمه و کارشناسان آن ادارات و مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان و معاون بهداشتی شبکه و کارشناسان ستاد شبکه خصوصا کارشناس بهداشت مدارس سرکار خانم جواهری با تلاوت آیاتی از کلام مجید آغاز شد.

نصب آنتن و کابل کشی داخل و حفاری بیرون ساختمان مرکز بهداشتی شهید سرخوش و ستاد شبکه

در جلسه ای که در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه روز یکشنبه مورخ ۹۳/۳/۲۵ برگزار شد مقرر شد نصب آنتن ها و کابل کشی های داخلی و حفاری بیرون ساختمان مرکز بهداشتی شهید سرخوش و ستاد شبکه  از فردا صبح در مرکز بهداشتی شهید سرخوش شاهین شهر توسط آقای مهندس نامداری و نظارت مهندس علیپور شروع شود.

کارگاه آموزشی پدافند غیرعامل

روز یکشنبه مورخ ۹۳/۳/۲۵ راس ساعت ۸/۳۰ دقیقه صبح پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران با سخنان دکتر محمدرضا روستا مدیریت شبکه کارگاه اموزشی پدافند غیرعامل در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان آغاز شد.

سرشماری از مسکن مهر شاهین شهر

پس از اتمام سرشماری از جمعیت حاشیه نشین شهر و انتخاب شهرستان شاهین شهر و میمه به عنوان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده  شهری به منظور تکمیل آمار سرشماری جمعیت حاشیه نشین شاهین شهر، از صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۳/۲۵ کار سرشماری از مسکن مهر شاهین شهر شروع شد.

جلسه مدیر شبکه با سرپرست جدید بهداشت محیط شهرستان

صبح روز شنبه مورخ ۹۳/۳/۲۴ راس ساعت ۱۰ صبح، با حضور آقای دکتر محمدرضا روستا مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه و سرکارخانم دکتر عباسی معاون بهداشتی شبکه در واحد بهداشت محیط شهرستان با سرپرست جدید بهداشت محیط سرکار خانم مهندس مهدی نژاد در خصوص ارتقاء کمیت و کیفیت نظارت بر اماکن عرضه موادغذایی و خوراکی مردم صحبت کردند و تصمیمات جدید در این خصوص گرفته شد.

تغییرات محسوس در آزمایشگاه مرکز بهداشتی شهیدسرخوش شاهین شهر

با پیگیری های واحد بهداشتی شبکه و همکاری کارکنان آزمایشگاه مرکز بهداشتی شهید سرخوش شاهین شهر خصوصا پزشکان محترم آقای دکتر بچاری و دکتر امینی و تلاش امور عمومی شبکه خصوصا آقای عمرانی مسوول امور عمومی آن مرکز، آزمایشگاه به تجهیزات و امکانات روز مجهز شد.

فراخوان کنفرانس علمی

کنفرانس علمی یک روزه « کاربرد هی‍پنوتیزم در پزشکی» در تاریخ ۲۹ خردادماه ۹۳ در سالن اجتماعات دکترجوادی بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار می گردد علاقمندان می تواننددر صورت تمایل در کنفرانس فوق شرکت نمایند.

بازدیدسرزده وشبانه مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان شاهین وشهرومیمه ازمرکزدرمانی شبانه روزی شهیدسرخوش شاهین شهر

درنیمه شب مورخ۲۳/۰۳/۹۳ دکتر محمدرضاروستا مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان شاهین شهر و میمه از مرکز درمانی شبانه روزی شهیدسرخوش شاهین شهربازدیدوضمن گفتگوباپزشک کشیک وسایرپرسنل شیفت وضعیت ارائه خدمات درساعات شب ونیمه شب رامورد ارزیابی قرارداده و تذکرات وتوصیه های لازم را ارائه کردند

سخنرانی مدیرشبکه قبل ازخطبه های نمازجمعه شاهین شهر

روزجمعه۲۳/۰۳/۹۳دکترروستامدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان شاهین شهر ومیمه درسخنرانی قبل ازخطبه های نمازجمعه شاهین شهردرخصوص طرح تحول نظام سلامت واجرای آن ازنیمه اردیبهشت۹۳ودستاوردهای آن،رضایت مندی مردم وبیماران ازاجراوهمچنین ازمفاددستورالعملهای این طرح بزرگ برای نمازکزاران جمعه شاهین شهرصحبت کرد.پس ازپایان نمازجمعه درجمع نمازگزاران به پرسشهاوسوالات آنهاپاسخ داد

بازدیدشبانه دکترروستاازبیمارستان حضرت محمد(ص)میمه

پنج شنبه مورخ۲۲/۳/۹۳دکترروستا مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ازبیمارستان حضرت محمد(ص)میمه درجریان روند اجرای طرح تحول نظام سلامت موردبازدید قرارگرفت وایشان ضمن بررسی مشکلات وارائه راه حل به بیماران،پرسنل وپزشکان بیمارستان قول دادند که باحمایت مسئولین دانشگاه در اسرع وقت مشکلات موجوددربیمارستان رابرطرف خواهندکرد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر میمه RSS