previous pauseresume next

اولین کارگروه ساماندهی و مدیریت پسماندهای پزشکی در سال ۱۳۹۳

روز سه شنبه مورخ ۹۳/۲/۳۰ راس ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد . دراین جلسه دکتر محمدرضا روستا در خصوص پسماندهای پزشکی در مطب ها و مراکز پزشکی توضیحات لازم را ارائه دادند.

جلسه رابطین سلامت ادارات

در تاریخ ۹۳/۲/۳۰ جلسه رابطین سلامت ادارات توسط واحد آموزش سلامت برگزار گردید جناب آقای دکتر روستا ضمن بیان اهداف انتخاب رابطین سلامت ادارات و نقش موثری که می توانند در پیشبرد سلامت جامعه داشته باشند تاکید کردند که رابطین باید بازوهای سیستم بهداشتی در ادارات باشند.

سلول های بنیادی ( کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها)

فراخوان سمپوزیوم " سلول های بنیادی( کاربردها، پتانسیل ها و چشم اندازها) " که در تاریخ ۸ خرداد ۹۳ در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی برگزار می گردد.

فراخوان جشنواره ایده

در تاریخ ۹۳/۳/۲۷ اولین " فراخوان جشنواره ایده" توسط معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار می گردد.  

کمتیه علمی

در تاریخ ۲۹/۲/۹۳کمیته علمی مرکز بهداشت شهرستان با حضور ریاست مرکز بهداشت و مسوولین کلیه واحدهای ستادی و دبیری واحد آموزش سلامت تشکیل گردید و مشکلات آموزشی مراکز مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید. همچنین در خصوص مناسبتهای بهداشتی ماه آینده نیز برنامه ریزی گردید.

کمیته آموزش شهرستان

درتاریخ ۹۳/۲/۲۹ کمیته آموزش شهرستان با حضور ریاست مرکز بهداشت و مسوولین کلیه واحدهای ستادی ودبیری واحد بهورزی تشکیل گردید و مشکلات موجود در برگزاری جلسات آموزشی و تکمیل فرم های ۲۶ مطرح گردید و با نظر مدیریت و مسوولین واحدها در جهت بهبود برگزاری برنامه های آموزشی تصمیماتی اتخاذ گردید.

کمیته روز جهانی فشار خون برگزار شد

با حضور آقای دکتر محمدرضا روستا سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر  و میمه و اعضاء کمیته در تاریخ ۹۳/۲/۲۵ کمیته روز جهانی فشار خون ۱۷ می ۲۰۱۴ میلادی ( ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳) در محل سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد.

جلسه هماهنگی کارشناسان ستادی

در تاریخ ۹۳/۲/۲۹ جلسه هماهنگی کارشناسان ستادی با حضور مدیر و معاونت محترم بهداشتی شکه و کلیه مسوولین واحدها برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی پرونده الکترونیک سلامت دانش آموز و مدرسه

در تاریخ چهارشنبه ۹۳/۲/۲۴ کارگاه پرونده الکترونیک سلامت دانش آموز و مدرسه توسط واحد سلامت نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت شهرستان جهت کلیه بهورزان شاغل در شبکه بهداشت برگزار گردید  

دومین کارگاه آموزشی پرونده الکترونیک سلامت دانش آموز و مدرسه

در تاریخ یکشنبه ۹۳/۲/۲۸ کارگاه پرونده الکترونیک سلامت دانش آموز و مدرسه توسط واحد سلامت نوجوانان و مدارس با همکاری واحد IT  مرکز بهداشت شهرستان جهت پزشکان، کاردانان و کارشناسان شاغل در واحدهای بهداشت خانواده و مامایی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر میمه RSS