previous pauseresume next

هفته سلامت روان

سلامت روان در محیط کار شعار هفته سلامت از ۹۶/۷/۲۴ لغایت ۹۶/۷/۳۰

 

 

روزهای هفته

عناوین هفته

۱

دوشنبه ۲۴/۰۷/۹۶

نیروی کار سالم= جامعه سالم

 

۲

سه شنبه ۲۵/۰۷/۹۶

پیشگیری از تبعیض و استیگما در محیط کار

 

۳

چهارشنبه۲۶/۰۷/۹۶

محیط کار دوست دار سلامت روان

 

۴

پنجشنبه ۲۷/۰۷/۹۶

مدیریت استرس در محیط کار

 

۵

جمعه ۲۸/۰۷/۹۶

سبک زندگی و سلامت روانی در محیط کار

 

۶

شنبه ۲۹/۰۷/۹۶

نقش کارفرما در سلامت روان  محیط کار

 

۷

یکشنبه ۳۰/۰۷/۹۶

رویکرد جامعه نگر در سلامت روان محیط کار

 

آموزش پیشگیری از بیماری هاری و همچنین آموزش سلامت قلب

آموزش پیشگیری از بیماری هاری و همچنین آموزش سلامت قلب در مرکزسلامت لایبید(شبکه شاهین شهر)۹۶/۷/۲۳

آموزش پیشگیری از بیماری هاری

آموزش پیشگیری از بیماری هاری و همچنین آموزش سلامت قلب توسط مرکزسلامت گلدیس جهت اولیا دانش آموزان(شبکه شاهین شهر)۹۶/۷/۲۳

برگزاری كارگاه اموزشي مدیریت خطر بلایا

برگزاری كارگاه اموزشي مدیریت خطر بلایا جهت مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر ومیمه در سالن اجتماعات شبکه ۹۶/۷/۲۲ لغایت۹۶/۷/۲۳

كارگاه آموزشي دانستنيهاي سلامت دهان و دندان

برگزاری كارگاه آموزشي دانستنيهاي سلامت دهان و دندان جهت مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان در سالن اجتماعات شبکه مورخ ۹۶/۷/۲۲ و ۹۶/۷/۲۳

برگزاری كارگاه اموزشي اصول طراحي و نيازسنجي سلامت جامعه

برگزاری كارگاه اموزشي اصول طراحي و نيازسنجي سلامت جامعه جهت مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر ومیمه در سالن اجتماعات شبکه ۹۶/۷/۲۲ لغایت۹۶/۷/۲۳

برگزاری دومین کمیته جامعه ایمن

برگزاری دومین کمیته جامعه ایمن

در روز سه شنبه مورخ۹۶/۷/۱۷ دومین کمیته جامعه ایمن شهرستان با حضورریاست محترم شبکه جناب آقای دکتر کمالی، خانم باقریان مسئول امور اجتماعی شهرستان و نمایندگان اداره کار،بهزیستی،بخشداری مرکزی -بخشداری میمه-آتش نشانی شاهین شهر و نماینده سازمان رفاهی تفریحی شاهین شهر رأس ساعت ۹ صبح در محل دفتر مسئول امور اجتماعی شاهین شهر تشکیل شد.

كارگاه اموزشي مدیریت خطر بلایا

در تاریخ ۹۶/۷/۱۹كارگاه اموزشي مدیریت خطر بلایا جهت بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر ومیمه توسط آقای مهندس قربانی کارشناس مسئول واحد مدیریت خطر بلایا شبکه برگزار گردید.

طرح حمایت تغذیه ای از مادران باردار نیازمند دچار سوئ تغذیه

مورخ ۹۶/۷/۱۷مرحله چهاردهم طرح حمایت تغذیه ای از مادران باردار نیازمند دچار سوئ تغذیه ،توسط نماینده بنیاد علوی و با همكاری نماینده شهرستان و واحد سلامت خانواده و بهورزان خانه بهداشت ازان اجرا شد.
هدف از اجرای این طرح ارتقاء سطح سلامت مادران باردار نیازمندساکن در مناطق روستایی می باشد،سبد غذایی شامل همه گروههای مواد غذایی (لبنی ،پروتئین،حبوبات ،غلات،و.....)بوده و بین مادران باردار شهرستان توزیع گردید.

برگزاری كارگاه اموزشي اصول طراحي و نيازسنجي

در تاریخ ۹۶/۷/۱۹كارگاه اموزشي اصول طراحي و نيازسنجي سلامت جامعه جهت بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر ومیمه توسط سرکار خانم شریف زاده کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت شبکه برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر میمه RSS