previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه سلامت مادران

 

در مورخ ۹۶/۹/۲۹ کارگاه آموزشی در برنامه سلامت مادران با عنوان ترومبوز ورید عمقی DVTو اختلالات تیروئید دربارداری ویژه پزشکان و ماماهای مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت برگزار گردید .در ابتدا اهداف جلسه آموزشی توسط مدیریت محترم شبکه و سرکار خانم شاهینی مسئول واحد سلامت خانواده بیان شد و پس از آن محتوای آموزشی توسط سرکار خانم دکتر انصاری متخصص محترم زنان و زایمان بیمارستان گلدیس ارائه گردید. 

برگزاری جلسه نیازسنجی سلامت مرکز سلامت گلدیس

در روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۸ کمیته مسئولین و معتمدین منطقه تحت پوشش مرکز سلامت گلدیس جهت اجرای برنامه نیازسنجی سلامت برگزار گردید
در این جلسه حضار در خصوص اهمیت برنامه و فرایند اجرای آن توجیه گردیده و فرم های مربوطه توزیع و مقرر گردید که مشکلات سلامت حوزه مرتبط خود را تعیین و به مرکز سلامت گلدیس جهت جمع بندی و اولویت بندی نهایی اعلام نمایند

برگزاری پنجمین کمیته بیمه روستایی شاهین شهر ومیمه

پنجمین کمیته بیمه روستایی شاهین شهر ومیمه با حضور جناب آقای دکتر کمالی مدیریت محترم شبکه ،سرکار خانم دکتر اعتضادی معاونت محترم بهداشتی و جناب آقای عبادی کارشناس محترم اداره بیمه سلامت استان و سایر اعضاء محترم روز سه شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۸برگزار گردید.

پایش مدیریتی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه از شبکه شاهین شهر

در تاریخ ۹۶/۹/۱۹تیم معاونت بهداشتی دانشگاه به سرپرستی جناب آقای دکتر صادقیان معاونت اجرایی مرکز بهداشت استان اصفهان به همراه مسئولان واحدهای ستادی مرکز بهداشت استان از واحدهای مختلف فنی شبکه شاهین شهر بازدید بعمل آوردند و پس از آن در جلسه ای با حضور مدیریت محترم شبکه جناب آقای دکتر کمالی و کلیه مسئولین ستاد شبکه تشکیل و مسئولین واحدهای مختلف معاونت بهداشتی دانشگاه نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

گرامیداشت روز داوطلبین سلامت

به همت پرسنل محترم و خدوم مرکز سلامت گلدیس و با حضور آقای بحرینی مسئول گسترش شبکه،سرکار خانم مهماندوست مسئول محترم داوطلبین سلامت و مهندس قربانی مسئول روابط عمومی شبکه مراسم گرامیداشت روز داوطلبین سلامت با اهدای جوایز به داوطلبین برتر برگزار گردید.

کمیته مرگ و میر نوزادی و کودکان

 در تاریخ ۱۴ آذر ماه کمیته مرگ و میر نوزادی و کودکان در دفتر رییس مرکز بهداشت شهرستان با حضور متخصصین و اعضای کمیته برگزار گردید .

آموزش پیشگیری از بیماری ایدز

 در تاریخ های۹۶/۹/۱۳ و۹۶/۹/۶آموزش پیشگیری از بیماری ایدز در کمپ های ققنوس شاهین شهر و معراج گزبرخوار توسط آقای فضائلی کارشناس مسئول بیماری های واگیرارائه گردید.در ادامه از ۳۰ تن از داوطلبین  توسط آقای اورنگی تست رپید HIVگرفته شد.

برگزاری کارگروه نیازسنجی سلامت

 
 
 
در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۹/۱۲کارگروه نیازسنجی سلامت شهرستان با حضور ریاست کارگروه خانم دکتر اعتضادی و اعضای کارگروه مسئولین واحد های ستادی تشکیل گردید و روال و فرایند کار توضیح داده شد و مقرر گردید که کلیه اعضاء تا پایان انجام برنامه نظارت بر حسن اجرای برنامه داشته باشند .

برگزاری همایش پیشگیری از ایدز

برگزاری همایش HIV و انجام رپید تست و مشاوره جهت دانشجویان،پرسنل و اساتید دانشگاه پیام نور شاهین شهر. توسط پرسنل مرکز سلامت خانه کارگر و مرکز سلامت مسکن مهر مورخ ۹۶/۹/۸

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بهورزان

در روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۹/۸کارگاه آموزشی  با عناوین : تغذیه کودکان و تغذیه در پیشگیری از کبدچرب ؛ گروه های خودیار ؛ پیشگیری از دخانیات توسط واحد های بهبود تغذیه  ؛ آموزش سلامت و سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس بر گزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر میمه RSS