previous pauseresume next

محتوای آموزشی کارکنان

x                                                  

سال ۱۳۹۹ 

آموزش سلامت

محتوای آموزشی کارگاه هر خانه یک پایگاه سلامت

آمار و مدارک پزشکی

فوت نهایی سال ۹۸

مدارس

شعارهای هفته اول دوم و سوم

ارزیابی سلامت جوانان (بسته خدمتی)

مطالب آموزشی درخصوص ازدواج آسان۱

مطالب آموزشی درخصوص ازدواج آسان۲

دستورالعمل بازگشایی دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی

بهداشت حرفه ای

فرم خود اظهاری مربوط به ویروس کرونا

فرم های آماری بهداشت حرفه ای

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید ۱۹(معادن)

راهنمای گام دوم مبارزه با کووید ۱۹(مدیریت اجرایی و عوامل اجرایی پسماند)

فرم اکسل ۱ و ۲ کرونا

بهداشت محیط

دستورالعمل های برگزاری کنکور سراسری در سال ۹۹

دستورالعمل محرم و صفر در زمان شیوع ویروس کرونا

پیشگیری از مسمومیت ها

پروتکل های صنوف مختلفno

پروتکل آب و فاضلاب

پروتکل اماکن عمومی و تجمعی

پروتکل حفاظت فردی

پروتکل خدماتی و امور اداری

پروتکل دامپزشکی و کشاورزی

پروتکل فست فودی ها رستوران ها نانوایی ها و....

پروتکل صنایع و کارگاهها

پروتکل صنوف

پروتکل مراکز بهداشتی و درمانی

پروتکل مراکز نظامی

نظارت بر درمان

دستورالعمل شروع به کار مطب ها و کلینیک های پوست و مو در کویید ۱۹

وبینارهای آموزشی درخصوص کرونا ویروس

دستورالعمل خدمات دندانپزشکی

مبارزه با بیماریها

دستورالعمل مراقبت بیماران فشار خون بالا و دیابت در دوران کرونا

نسخه ششم دستورالعمل های کشوری کویید ۱۹

قارچ های سمی

فرم ها و دستورالعمل های کرونا ویروس

بهداشت خانواده

میانسالان

تراکت مرتبط با هفته ملی بانوان

پمفلت شیوه زندگی سالم درمیان

ورزش در محل کار اداری برای زن (۱)

فایل الکترونیکی اختلالات کف لگن

فایل کتاب hpv

شیوه زندگی سالم درمیانسالی

ارسال فایل ملاحظات برنامه سلامت میانسالان در گام دوم همه گیری کووید ۱۹

کودکان

متون آموزشی هفته کودکان(۱) سال ۱۳۹۹

راهنمای استفاده از ماسک در کودکان در شرایط پاندمی کووید ۱۹

نسخه چهارم فلوچارت کووید ۱۹ کودکان

بوکلت نهایی برنامه ادغام یافته کودک سالم ۱۳۹۹

فرمهای آماری رتینوپاتی و تکامل کودکان 

هفته جهانی شیر مادر

اولین خوشمزهای کودکان ۶ تا ۱۲ ماه (سال ۱۳۹۹)

تقویت تکامل کودکان (۱۳۹۹

کارت توصیه هایی برای تکامل کودکان (۱۳۹۸)

باروری

راهنمای رابطه زناشویی همسران در دوران شیوع کرونا

راهنمای باروری سالم و فرزندآوری در زمان شیوع ویروس کرونا

مطالب کارگاه باروری سالم (اندیکاسیونهای مراقبت ویژه)

مطالب کارگاه باروری سالم (راهنمای مراقبت ویژه)

کتابچه های ناباروری۱

کتابچه های ناباروری ۲

مشکلات تک فرزندی

پوسترها

تاثیر کرونا بر بارداری

سالمندان

مقاله کرونادر سالمندان

بسته-خدمتی-مــراقبت-های-ادغـــام-یــافته-ســلامت-ســـالمنـدان-ویژه-بهورزان-مراقبین-سلامت-سال

کتاب شیوه زندگی سالم در سالمندی ۲

کتاب شیوه زندگی سالم در سالمندی ۱

تغذیه سالمندان  در بیماری کووید ۱۹

مراقبت از سالمندان مبتلا به دمانس در کووید ۱۹

سال۹۸

بیمه تکمیلی سال ۱۳۹۸

دستورالعمل ها در برابر ویروس کرونا

دستورالعمل آرایشگاهها

دستورالعمل غذا خوری

دستورالعمل کارکنان بانک

دستورالعمل گرم خانه

دستورالعمل محافظت از دیگران در صورت داشتن سرفه و تب

دستورالعمل محل کار اداری

دستورالعمل مراقبت از خود

دستورالعمل مسافرت

دستورالعمل مهمانی

دستورالعمل آشپزخانه

دستورالعمل ورود و خروج از منزل

دستورالعمل حمل و نقل عمومی

دستورالعمل وسایل شخصی

دستورالعمل عابر بانک

دستورالعمل بانک

دستورالعمل پمپ بنزین

دستورالعمل خرید

دستورالعمل رانندگان تاکسی

بهداشت حرفه ای

راهنمای گام دوم فاصله گذاری اجتماعی در صنایع تولیدی

نسخه دوم راهنمای گام دوم  بازگشت به کار شاغلین

راهنمای کنترل کووید ۱۹- مشاغل اداری خدماتی  ۲

راهنمای کرونا در محیط های اداری و صنعتی ۱

راهنمای کارگر و کارفرما

راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ (کرونا ویروس) ماسک های تنفسی

پرسشنامه بیماریابی کوید ۱۹ در معاینات سلامت شغلی

استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

راهنمای بازگشت به کار شاغل COVID-19

فرم ثبت موارد قطعی و مشکوک

راهنمای پیشگیری از ویروس کرونا دربخش کشاورزی

دستورالعمل ها و بخشنامه های کرونا

پیشیگری از ویروس کرونا

فایل های آموزشی مربوط به پیشگیری از ویروس کرونا

راهنمای پیشگیری از کرونا در محیط کار

نرم افزار حوادث نسخه ۹۶.۸

چک لیست خود اظهاری کارفرمایان

فایل های آنفولانزا

برنامه عملیاتی پسماند

دوره آموزشی تدوین استراتژی ارزیابی عوامل زیان آور

برنامه ایستگاه بهگر در صنایع

 

برنامه خود اظهاری

آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک

 فایل های مربوط به حوادث شیمیایی

واحد مدارس

آموزش پیشگیری و درمان آنفولانزا

چک لیست های سال ۱۳۹۸

بسته خدمتی جدید

پاور دخانیات

سوالات دود دست دوم

محتوای آموزشی دود دست دوم

محتوای آموزشی مراقبت های ویژه نوجوانان

سلامت روان

بسته آموزشی هفته سلامت روان

واحد آمار و مدارک پزشکی

آمار فوت شاهین شهر و میمه در سال ۹۸

وت شش ماهه اول سال ۱۳۹۸

ثبت موارد مرگ سال ۱۳۹۷ شهرستان شاهین شهر ومیمه

بهداشت خانواده

مطالب آموزشی کرونا ویژه سالمندان

مطالب آموزشی درخصوص پیشگیری از کرونا ویژه مهدهای کودک

مطالب آموزشی درخصوص پیشگیری از کرونا در مادران شیرده

نقش محیط کار در سلامت کارکنان

محتوای آموزشی ماماهای سطح ۲

پمفلت های میانسالان

مطالب کارگاه آموزشی دمانس در سالمندی ویژه پزشک و غیر پزشک

کدهای مراقبتی مربوط به تعریف خدمات اولویت دار سالمندان

کدهای مراقبتی مربوط به تعریف جمعیت فعال برنامه سلامت میانسالان

دستورالعمل جدید مکمل دارویی برنامه کودکان

خدمات اولویت دار در گروه سنی کودکان طبق بسته خدمتی جدید کودک سالم

دستورالعمل پیگیری رتینوپاتی نارسی نوزادان

کتابچه های واحد باروری سالم

تاثیر ورزش در سلامتی بانوان

کتابچه های ناباروری

بزرگداشت هفته مبارزه با مسمومیت ها

فرم های مربوط به برنامه کودکان

مقاله افسردگی در سالمندی

شاخص ها برنامه کودکان

covid-19.gp_فایل آموزشی وبینار کووید در کودکان ویژه پزشکان

راهنمای بوکلت پزشک و غیر پزشک

مجموعه آموزشی تغذیه تکمیلی

بوکلت های جدید ادغام یافته کودکان (مطالب کارگاه ۱۹۲.۱۶۸.۱۵۹.۳۵ قسمت بهداشت خانواده می باشد)

ابزارهای پایش برنامه سالمندان در سال ۱۳۹۸

چک لیست برنامه باروری سالم

مطالب آموزشی برنامه باروری سالم

چک لیست های پایش های برنامه میانسالان

چگونه از زایمان زودرس پیشگیری کنیم

اصلاحیه کارت نحوه اندازه گیری شاخص های آنتروپومتریک سالمندان

محورهای پیامهای هفته ی سلامت مرتبط با  سلامت دوره ی سالمندی

طرح درس های آموزش شیوه زندگی سالم در سالمندی و فرم شناسنامه کلاس و فرم آماری سه ماهه

مطالب آموزشی کارگاه توانمندسازی کارکنان در مراقبت سالمندان ویژه غیر پزشک

مطالب آموزشی کارگاه توانمند سازی کارکنان در مراقبت سالمندان ویژه پزشک

بوکلت سلامت سالمندان ویژه غیر پزشک

بوکلت سلامت سالمندان ویژه پزشک

تاثیر ورزش در سلامت جسم و روان

مبارزه با بیماریها

چگونگی ارائه خدمات جاری به گروه های سنی در دوران اپیدمی کرونا

راهنمای کشوری مبارزه با سل

راهنمای کشوری مبارزه با سل

محتوای آموزشی مسمومیت با گاز منوکسید کربن

پوکی استخوان

رویکرد نوین HIV

راهنمای بیماریهای واگیر شایع در زائرین اربعین

فرمهای آماری بیماریهای واگیر

شپ تب مالت

راهنمای مراقبت سیاه سرفه

راهنمای جدید ایمنسازی

راهنمای جامع هپاتیت c

دستورالعمل مدیریت مواجهه شغلی باHIV

چگونگی ثبت بیمار یهای آمیزشی

ثبت و گزارش دهی بیماری های آمیزشی

بیماریهای عفونی تنفسی

آشنایی با بیماری وبا

مطالب کارگاه واگیر ۲

راهنمای کشوری

دستورالعمل ها

هپاتیت

دستورالعمل بسیج ملی کنترل فشار خون

راهنمای ثبت فشار خون در سامانه

پیشگیری و کنترل آسم ویژه مراقبین

محتوای آموزشی بسیج ملی فشار خون

تغذیه

فایل آموزشی چاقی

فایل آموزشی قلب

بهورزی

ترالی احیاء

سال ۹۷

کتاب راهنمایی پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری

دستورالعمل و محتوای آموزشی سلامت گوش و شنوایی

آمار پن همراه با مراقبت دیابت

نرم افزار حوادث

دستورالعمل ثبت مراقبت و خدمات باروری در سامانه سیب

چک لیست برنامه باروری سالم براساس سامانه سیب

فرم ارسال هزینه بیمه تکمیلی دانا

بسیج ملی تغذیه و چاقی

احیای قلبی ریوی پیشرفته در بزرگسالان

مطالب کارگاه تشخیص زود هنگام اختلالات شایع تکاملی کودکان

کارگاه مهارت آموزی شیردهی به نوزاد

فرم های جدید ارگونومی

فرم های آماری برنامه های بهداشت حرفه ای

بیماریهای روان در بارداری

مدیریت چاقی در بارداری

ثبت بیماری دیابت و فشار خون

ترویج ازدواج سالم

پیشگیری از دود دست دوم مواد دخانیات

کبد چرب غیر الکلی

اصلاحیه پنل واحد سلامت خانواده

پاور پوینت مضرات چاقی و تغذیه سالم

آمادگی همکاران محیطی جهت بازدید وزارتی۹۷/۷/۱۷

مطلب آموزشی در زمینه تکریم حقوق سالمند

کارگاه دیابت وزارت بهداشت

آزمون حضوری عوامل موثر بر ناباروری و پیامدهای تک فرزندی

مراقبت ویژه نوجوانان

اطلاع رسانی دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

آمار پن

ثبت موارد مرگ و میر  سال ۹۶ شهرستان  در سیب و مین

خدمات گروه سنی با شماره نامه ۴۶۷۷

دستورالعمل برنامه ژنتیک

دستورالعمل غربالگری سندروم داون

دستورالعمل بیماریهای متابولیک ارثی

دستورالعمل اجرایی PMTCT

لیست خدمات اولویت دار گروه های سنی ۱۷۸۶

دستورالعمل نحوه تغییر جمعیت پس از یکپارچگی۱۷۷۴

اصلاح جمعیت های غیر ایرانی در سامانه سیب۱۸۶۶

دستورالعمل تغذیه تکمیلی

دستورالعمل رتینوپاتی در نوزادان نارس

دستورالعمل و فایل مربوط به لیست ارائه خدمات به تفکیک گروه سنی کودکان

ارسال فایل آموزشی تست بیلی کودکان

آموزش سفیران سلامت در برنامه ایدز

بسته آموزشی آزمون مدیریت خطر بلایا در نظام سلامت در تاریخ ۹۷/۴/۱۲

تاثیر مصرف مواد مخدر در مادران باردار و نوزادان - شش ماهه اول ۹۷

یائسگی

کنتراسپتیو های هورمونی خوراکی 

 سال۹۶                                                                                                                                                                          

اندومتریوز وناباروری

دانستنی هايي درباره يائسگي /روزگار خوش سالمندي

راههای_پیشگیری_از_پوکی_استخوان

عاداتی که منجر به دیابت میشود

عوارض چاقی

نقش ورزش در پیشگیری از پوکی استخوان

مطالب آموزشی پورت در هفته سلامت بانوان

باروری سالم۱

باروری سالم۲

مقاله_در_زمینه_روانشناسی(فایل)

دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی برنامه پیشگیری و تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ -پستان و دهانه رحم(فایل)

شایع ترین و مهمترین استرس های زنان باردار(فایل)

مطلب درمورد بیماری آسم(فایل) 

 

مقاله ی علمی دهان ودندان مادران باردار(فایل)

 

مطلب در مورد تب کنگو (فایل)

 

 

مطلب در مورد کم کاری تیروئید(فایل) 

 

دستورالعمل ایرا پن(فایل)۹۶

 

مطلب در مورد پوکی استخوان و خطرشکستگی در سالمندان(فایل)  

  

مطلب درمورد دخانیات (فایل)

 

مطلب در مورد بیماری دنگ،تب کنگو،تب مالت،سالک،هاری(فایل)

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                              سال ۹۵ 

مطلب در مورد هفته ملی سلامت مردان ایرانی (فـــــــــایل)(فـــــــایل۲)

 

۱۰نشانه مبتلا شدن به بیماریهای کلیوی(فـــــــایل)

 

عوامل كاهش تعداد فرزندان در خانواده های ایرانی (فــــــــــایل)

 

شش راهکار برای کاهش فشار خون (فـــــــــایل)

 

هفت عامل برای سلامتی و خوشبختی (فـــــــایل)

 

اختلالات شایع یائسگی در میانسالان (فـــــــــایل

 

مطلب در خصوص اختلالات شایع یائسگی (فـــــــایل)

 

چند راهکار برای پیشگیری و کنترل دیابت (فـــــــایل)(فـــــــابل)

 

مطلب در خصوص علل و عوامل ناباروری (فــــــــایل)

 

مطلب در خصوص خطرات بی‌شمار سیگار کشیدن برای زنان(فــــــــایل)

 

مطلب در خصوص سلامت روان (فــــــــــایل)

 

مطلب در خصوص بیماری سل (فـــــــــایل)

 

مطلب در خصوص بیماری هاری (فــــــــایل)

 

مطلب در خصوص آشنایی با پنج روش شگفت انگیز برای داشتن قلب سالم (فــــایل)

 

مطلب در خصوص بیماریهای قلبی ـ عروقی (فــــــایل)

 

مطلب در خصوص سرطان پروستات (فــــــایل)

 

مطلب در خصوص نقش تغذیه در پیشگیری از سرطان (فــــــایل)

 

مطلب در خصوص ورزش در سالمندی (فـــــــایل)

 

مطلب در خصوص بهورز و دیابت (فـــــایل)

 

اثرات پیاده روی بر بدن (فـــــایل)

 

شیوع ناباروری مردانه در کشور از دیابت هم بیشتر است (فـــــایل)

 

مطلب در خصوص اصول ده گانه پیشگیری از سرطان (فـــــایل)

 

مطلب در خصوص راهنمای درمان دیابت (فـــــایل)

 

مطلب در خصوص آلزایمر در سالمندی و راههای پیشگیری از آن (فــــــایل)

 

مطلب در خصوص دیابت و پزشک (فـــــایل)

 

مطلب آموزشی در خصوص علائم رایج سرطان لوزالمعده (فـــــــایل)

 

مطلب در خصوص پرستار و دیابت(برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت) (فـــــــایل)

 

مطلب در خصوص بسته آموزشی فشار خون (فـــــایل)

 

مطلب در خصوص بسته خدمتی نوجوان (فــــــایل)

 

مطلب آموزشی در خصوص شناخت بیماری سالک (فـــــایل)

 

مطالب آموزشی در خصوص راههای کاهش فشار خون (فـــــــــایل)

 

مطالب آموزشی در خصوص فشار خون بالا (فـــــــایل)

 

مطالب آموزشی در خصوص بیماری آســـــم(فــــــایل)

 

مطالب آموزشی در خصوص عادات مضر برای معده (فــــــایل)

 

مطالب آموزشی در خصوص برنامه سلامت مادران (فـــــایل)

 

گامهای مؤثر برای پیشگیری از دیابت به مناسبت هفته سلامت (فــــــایل)

 

مطالب آموزشی در خصوص دیابت به مناسبت روز سلامتی و هفته سلامت ( فـــــایل۱)( فــــایل۲)

 

 

                                سال ۹۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

راهکارهای خود مراقبتی در رانندگی به مناسبت هفته سما (فــــایل)

 

ویژه نامه های سلامت معنوی (فــــایل)

 

مطالب آموزشی به مناسبت هفته سرطان (فـــایل ۱)(فایل ۲ )

 

فایل آموزشی (راهنمای درمان دیابت نوع۱ ) (فـــــایل)

 

مطلب آموزشی در خصوص ورزش و دیابت (فـــــایل)

 

مطلب آموزشی در خصوص هپاتیت B (فـــــایل)

 

مطالب آموزشی در خصوص آنفلوانزا (فــــایل)

 

حوادث شایع خانگی در دوران سالمندی وراه های پیشگیری از آن(فـــایل)

 

مطلب آموزشی در خصوص ایدز (فــایل)

 

مطلب آموزشي دربيماري گال و پديكلوزيس(فـــایل)(فــــایل)

 

اصول آموزشی  تغذیه در دیابت (فــــــایل)(فــایل۲)

 

مطلب آموزشی در خصوص دیابت (فـــــایل)

 

مطالب آموزشی کارگاه خود مراقبتی در میانسالی(فــــایل۱)

 

مطالب علمی در خصوص بیماری وبــا (فــــایل)

 

پاسخ صریح وزارت بهداشت به منتقدين سياست هاي جمعيتي (فـــــایل)

 

مطالب علمی هفته سبا (فــــــایل)

 

به مناسبت روز جهانی سالمند (۹ مهر ) (فـــــــایل)

 

ده قدم تا قلب سالم(به مناسبت روز جهانی قلب ۹۴/۷/۷)(فایــــل)

 

مطالب آموزشی كارگاه پوكی استخوان(استئوپروز)(فــــایل)

 

مطلب آموزشی در خصوص تک فرزندی (فــــایل)

 

بی اختیاری ادراری(فــــایل)

 

ترویج تغذیه با شیرمادر (فـــایل)

 

پمفلت آموزشی تب مالت (فـــایل)

 

بسته آموزشی در خصوص سلامت در روزهای روزه (فــایل)

 

پیام های آموزشی در خصوص پیشگیری از ابتلا به سالک (فایل)

 

پوکی استخوان (فایل)

 

افسردگی پس از زایمان (فایل)

 

به مناسبت هفته پیشگیری از دخانیات (فایل)

 

جزوه اصلاح شده شناسنامه سبا(فایل)

 

افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا در افراد مبتلا به بی خوابی:(فایل)

 

راههای غیر دارویی برای کاهش فشار خون بالا : (فایل)

 

فشار خون و تغذیه: (فایل یک)ـ (فایل دو)

 

اهمیت فشار خون : (فایل یک)

 

نرم افزار موبایل «خود ارزیاب سلامت میانسالان»: فایل راهنما - فایل دانلود

 

نکات ایمنی استفاده از مکروویو : فایل یک - فایل دو

 

بیماری وبا

 

نکات ایمنی در استفاده از نشانگرهای لیزری : فایل یک - فایل دو

 

راهکارهای خودمراقبتی در رانندگی

 

روش صحیح استفاده از رایانه : فایل یک

 

پیشگیری از سرطان:  فایل ۱- فایل دو - فایل سه - فایل چهار- فایل پنج- فایل شش - فایل هفت

 

رهنمودهای بهداشتی جهت استفاده از استخرهای شنای عمومی در فصل گرما

 

پویش ملی مبارزه با سرطان

 

سناریو مرگ كودك

 

اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان

 

پیشگیری از حوادث در سالمندی

 

مطالب آموزشی توانمندسازی مراقبین سلامت (۱) (۹۳/۱۰/۲۵)

 

مطالب آموزشی توانمندسازی مراقبین سلامت(۲) (۹۳/۱۰/۲۵)

 

مطالب آموزشی توانمندسازی مراقبین سلامت (۳) (۹۳/۱۰/۲۵)

 

پیام های آموزشی کاهش مصرف نمک (۹۳/۱۰/۱۴)

 

دیابت چیست؟(۹۳/۱۰/۰۷)

 

مهمترین علائم بیماریهای قلبی (۹۳/۱۰/۰۴)

 

مطلب آموزشی شیرمادر در تولد

 

احیای پایه کودکان و شیرخواران

 

بیماریهای شایع در زنان

 

به مناسبت روز جهانی ایدز (۱۰ آذرماه)

 

به مناسبت هفته ملی دیابت (۲۰ تا ۲۶ آبان ماه)

 

حقوق باروری

 

آشنایی با سموم و نحوه درمان مسمومیت ها

 

به مناسبت هفته پیشگیری از مسمومیت ها (۱ تا ۷ آبان ماه)

 

به مناسبت ۲۸ مهرماه روز ملی سلامت رنان

 

به مناسبت ۲۴ مهرماه روز جهانی غذا

 

به مناسبت ۲۳ مهرماه روز ملی مبارزه با سل

 

به مناسبت هفته بزرگداشت بهداشت روان و شعار سال

 

به مناسبت روز جهانی کودک (۱۶ مهرماه)

 

افسردگی در سالمندان

 

هاری

 

به مناسبت روز جهانی قلب (۷ مهرماه)

 

فواید مراقبت قبل از بارداری

 

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

 

باروری سالم و جمعیت

 

به مناسبت ۱۳ تیر ماه  روز جهانی مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام

 

به مناسبت ۵ تیر ماه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر  

 

هفته بدون دخانیات 

 

روز جهانی تالاسمی

 

روز جهانی فشار خون

 

مواد غذایی مورد نیاز مادران باردار