previous pauseresume next

جلسه هماهنگی كارشناسان و كاردان های ناظر

سه شنبه ۲۵ آذر ماه جلسه هماهنگی كاردان و كارشناسان ناظر شاغل در واحدهای تابعه شبكه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه توسط گروه گسترش و بهورزی با .....

جلسه هماهنگی بهورزان

یكشنبه ۲۴آذر ماه جلسه هماهنگی بهورزان با مشاركت واحدهای بهداشتی ستادی وگروه گسترش و بهورزی با حضور كلیه بهورزان واحدهای تابعه در سالن اجتماعات شبكه بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه برگزار گردید.

برگزاری جلسه آموزشی و اندازه گیری فشارخون

در ادامه اجرای مداخله آموزشی  فشار خون در ادارات ،  در روز یکشنبه مورخ ۹۳/۹/۲۳توسط واحد های آموزش سلامت و مبارزه با بیماریها  در اداره  آب و فاضلاب شهری شهرستان..

برگزاری کارگاه آموزشی فشار خون و دیابت در سالمندی

چهارشنبه ۹۳/۰۹/۱۹ و پنجشنبه ۳۹/۰۹/۲۰ کارگاه فشار خون و دیابت در سالمندی جهت گروههای مختلف برگزار گردید...

كنگره علمی پژوهشی " سالمندی "

كنگره علمی پژوهشی " سالمندی " دانشگاه علوم پزشكی شیراز ...

فراخوان كنگره بین المللی " طب تولید مثل "

قابل توجه همکاران محترم ، بدینوسیله فراخوان كنگره بین المللی " طب تولید مثل "دانشگاه علوم ....

برگزاری جلسه آموزشی و اندازه گیری فشارخون در اداره مخابرات

در ادامه اجرای مداخله آموزشی  فشار خون در ادارات ،  در روز دوشنبه مورخ ۹۳/۹/۱۷ توسط واحد های آموزش سلامت و مبارزه با بیماریها  در اداره مخابرات شهرستان....

برگزاری کارگاه آموزشی (واحد مبارزه با بیماریها )

در تاریخ ۹۳/۹/۱۶ جلسه آموزشی با عنوان ایدز و راههای پیشگیری از انتقال ایدز از مادر به نوزاد و همچنین بیماریهای آمیزشی جهت پرسنل مبارزه با بیماریها برگزار گردید.....

برگزاری کارگاه آموزشی ( واحد سلامت خانواده و جمعیت)

مورخ ۹۳/۹/۱۳ دو کارگاه آموزشی ویژه پزشکان با عناوین فشار خون...

برگزاری کارگاه آموزشی ( واحد سلامت خانواده و جمعیت)

برگزاری دو کارگاه آموزشی در مورخ ۹۳/۹/۱۶ ویژه کاردان و کارشناس مامایی تحت عنوان بیماریهای شایع ...

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر میمه RSS